Over het algemeen is er een laag risico op complicaties na een bovenste ooglidcorrectie. Mogelijke risico’s die kunnen optreden zijn:

  • Infecties
  • Reactie op de plaatselijke verdoving
  • Dubbelzien of troebel zicht in de eerste dagen na de operatie
  • Tijdelijke zwelling van de oogleden
  • Lichte asymmetrie tijdens de genezing en littekenvorming
  • Niet goed kunnen sluiten van de ogen (een zeer zeldzame complicatie die optreedt wanneer er te veel huid wordt weggehaald)