Zoals bij elke behandeling zijn er risico’s op complicaties zoals zwelling, blauwe plekken, tijdelijk doof gevoel van de huid, en lichte onregelmatigheden in de eerste weken na de behandeling. Ernstigere complicaties zoals trombose, longembolie, infecties, blijvende verhardingen van de huid, vetembolieën, en allergische reacties zijn uiterst zeldzaam en komen minder dan 0,01% voor.